ID-arte

ID-arte is een organisatie die zich bezighoudt met educatie op het gebied van kunst en cultuur op Curaçao en de Nederlandse Antillen.

Wat wil ID-arte?

ID-arte wil graag dat Kunst en Cultuur een structurele plek krijgen in het Antilliaanse onderwijs. Dat mensen zich bewust worden van de waarde van hun eigen culturele erfgoed. En dat mensen, jong en oud, actief bezig zijn met kunstzinnige en culturele activiteiten.

Wat doet ID-arte?

  • ID-arte biedt nascholingsprogramma’s voor docenten Cultureel Artistieke Vorming op alle niveau’s.
  • ID-arte ontwikkelt leermiddelen en lesmateriaal voor gebruik in het onderwijs of tijdens andere educatieve activiteiten.
  • ID-arte organiseert projecten en activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur.
  • ID-arte geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en instanties met betrekking tot educatie op het gebied van kunst en cultuur.

Huidige projecten

  • Ontwikkelen (2010-2012)  en reviseren (2017-2018) van de methode ‘Sazon’, een digitale methode voor het vak Kunst op Havo/Vwo op Curaçao;
  • Inventarisatie Lesmateriaal op het gebied van gebouwd en archeologisch erfgoed en immaterieel erfgoed zover het aansluit op het materieel erfgoed.

Contact

bureau@id-arte.net